VII kindral Aleksander Tõnissoni ajalookonverents toimub Jõhvi Kontserdimajas 18. aprillil

  • 0

VII kindral Aleksander Tõnissoni ajalookonverents toimub Jõhvi Kontserdimajas 18. aprillil

Category : Uncategorized

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

09.03.2023

Jõhvi Muuseumi Selts korraldab koostöös Kaitseliidu Alutaguse Malevaga 18. aprillil Jõhvi kontserdimajas VII kindral Aleksander Tõnissoni mälestuskonverentsi, mis käsitleb II maailmasõja sündmusi Jõhvis ja Ida-Virumaal.

Ettekannetega astuvad üles ajaloolane Vallo Reimaa ja Vaivara Sinimägede muuseumi direktor Ivika Maidre, Soome-Eesti turismiedendaja ja ajaloo-uurija Pekka Linnainen, Alutaguse Maleva juhatuse liige Kalev Naur, Toila Valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi esimees Bruno Uustal, Jõhvi Gümnaasiumi ja Tartu Treffneri Gümnaasiumi õpilased.

Konverents tõstab muuhulgas esile Jõhvi linna kui Sinimägedes aset leidnud lahingute tagalat ning logistikakeskust, samuti II maailmasõjaga kaasnenud purustusi Jõhvis ja selle lähipiirkonnas. Konverentsil arutletakse teemal, milline mõju oli II maailmasõja Karjala maakitsuse tõrjevõidu, nn. Ihantala ime ja Sinimägede lahingutel Soome ja Eesti ajaloole ning kuidas käsitleda II maailmasõda koolide üldhariduskoolide  õppekavas. Debattides löövad kaasa Ida-Virumaa üldhariduskoolide ajalooõpetajad ning Eesti erusõjaväelane ja poliitik Meelis Kiili. Debatte modereerib Jõhvi Põhikooli arendusjuht ja Alutaguse Maleva pealiku abi Jaak Saar.

Jõhvi Kontserdimajas eksponeeritakse Jõhvi Muuseumi Seltsi fotonäitust sõjapurustustest Jõhvi linnas II maailmasõjas ning nende kajastusi ajakirjanduses. Näituse fotod pärinevad Eesti Rahvusarhiivist, SA Virumaa Muuseumid, SA Iisaku Kihelkonna Muuseum, erakogudest ja Herderi Instituudist Marburgis Saksamaal.

Registreerumine konverentsile on avatud kuni 14. aprillini Jõhvi Muuseumi Seltsi kodulehel:  https://forms.gle/DSTozZsfXjkwAaTR8, samuti konverentsi programm: http://johvimuuseum.ee/vii-aleksander-tonissoni-konverents-18-aprillil-2024

Kindralmajor Aleksander Tõnisson (17. aprill 1875 – 30. juuni 1940) oli Eesti sõjaväelane, 1934-1939 Tartu linnapea ja 1939-1940 Tallinna ülemlinnapea. Jõhviga seob kindralit Edise mõis, mille ta sai teenete eest Eesti Vabadussõjas.

Konverentsi toimumist toetavad Jõhvi Vallavalitsus, Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Jõhvi Muuseumi Selts.

Anne-Ly Reimaa 

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige

Tel: 5223305

e-post: info@johvimuuseum.ee

 


Arhiiv