Category Archives: Uncategorized

  • 0

Jõhvi Mihkli kirikus on oktoobris avatud reformatsiooni 500.aastapäevale pühendatud näitus

Category : Uncategorized

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

15.10.2017

Alates 9. oktoobrist on Jõhvi Mihkli kirikus avatud reformatsiooni 500.aastapäevale pühendatud näitus „Lutheri radadel. Reformatsioon.“

Näituse külastaja saab postkaartide kaudu tutvuda Martin Lutheri radadega: sünnilinnas Eislebenis, Lutheri kooli linnas Eisenachis, Erfurtis, kus Luhter elas üliõpilasena ja mungana, Marburgis, kus toimus Lutheri ja Zwingli vaheline teoloogiline vaidlus armulauateemal, Wartburgis, kus Luther tõlkis Uut Testamenti ning Wittenbergis, kus ta oma perega elas, teenis linnakirikut ning naelutas 1517.aastal Lossikiriku uksele ajaloolised 95 teesi, kus mõistis hukka patukustutuse sedelite müütamise, samuti Lutheri haual Wittenbergi lossikirikus. Näitusel on ka Lutherit ja reformatsiooni kajastavad raamatud, näiteks saksakeelne Katekismus aastast 1859 ning „Õndsa Luteruse Väikene Katekismus seletustega“ aastast 1917, II maailmasõja eelset ja tänapäeva kirjandust, samuti mõned meenemündid ning valik reformatsiooniteemalisi marke aastatest 1951-2017.

Martin Luther (1483-1546, sünninimi Martin Luder) oli  saksa kristlik teoloog ja augustiini munk, teoloogiadoktor ning Wittenbergi linnakiriku koguduse õpetaja, kelle seisukohtadest sai alguse reformatsioon ning kes on oluliselt mõjutanud protestantismi, eriti luterlust, ja ka teiste kristlike traditsioonide õpetust. Aastal 1522 ilmus tema tõlgitud Uus Testament ning aastal 1534 Piibli tervikteksti tõlge, pannes aluse tänapäeva saksa kirjakeelele. Tema komponeeritud ja sõnastatud on luterliku kiriku hümn „Üks kindel linn ja varjupaik.“ Kokku on Luther loonud üle 30 laulu, tema koraalid inspireerisid kristliku koguduselaulu arengut. Lutheri õpetuse alusel, mille kiirele levikule aitas kaasa trükikunst, kujunes katoliku kirikust lahku löönud protestantlik usuvool – luterlus, mis leidis enim toetajaid Põhja-Saksamaal. Trento kirkukogul (1545-1563)  sai alguse Rooma paavsti poolt organiseeritud püüdlus tõkestada protestantluse levikut nn vastureformatsiooniga, kuid Kolmekümneaastane sõda (1618-1648) tõi luterlikele ja protestantlikele piirkondadele lõpliku vabaduse.

Näituse on koostanud Jõhvi koguduse assistent-arhivaar Anneli Lein.  6. novembril avatakse kiriku pikihoones ka EELK Konsistooriumi poolt koostatud rändnäitus, mis tutvustab reformatsiooni  tekkelugu, levikut Euroopas ja luterliku kiriku rolli meie maa kultuuri- ja haridusloos ning rahva igapäevaelus.

 

Kontakt:

Astrid Niinepuu

Jõhvi Muuseumi Selts

Telefon:  5187590, e-post: astid.niinepuu@mail.ee


  • 0

Ukraina fotonäitus „Sõda jätkub“

Category : Uncategorized

Jõhvi Mihkli kirikus on Ukraina fotonäitus „Sõda jätkub“

Jõhvi muuseumi seltsi pressiteade 08.05.2017

Jõhvi Mihkli kirikus on 5. kuni 17.maini avatud KohtlaJärve ukraina kultuuriseltsi „Dva kolory“  näitus „Sõda jätkub“, mis on valminud Eesti Ukrainlaste Kongressi kaasabil ja koostöös Ukraina Tšerkassõ linna organisatsioonidega. Näitusel on Donbassis toimuvas sõjategevust osaleva vabatahtliku Vjatšeslav Malõi ja tema sõjakaaslaste poolt tehtud ligi 100 rindefotot, mis kajastavad Donbassis toimuvat sõjategevust ja selles osalejate argipäeva.

Fotonäitusel eksponeeritakse Ukraina rindemeestele saadetud laste joonistusi, samuti mälestuste puud, kuhu on kirjutatud 150 Tšerkassõ linnast pärit Ida-Ukrainas hukkunute nimed.

Sõda Donbassis on osa 2013.aasta aasta lõpul alanud Ukraina kriisist, mis algas  2014.aastal Euromaidani, Ukraina revolutsiooni ning Krimmi okupeerimise ja annekteerimise  järel.  Lisaks on kriis avaldanud mõju ka Euroopa Liidu-Venemaa ja NATO-Venemaa suhetele.

Sotši olümpiamängude lõpetamise järel alates veebruari lõpust 2014 algasid peamiselt suuremates ida- ja lõunapoolsetes Ukraina linnades Venemaa-meelsete meeleavaldajate ja Ukraina valitsuse vastaste rühmade väljaastumised.

Venemaa meediakanalid on kasutanud väljaastumiste kohta väljendit Vene kevad (Русская весна, Russkaja vesna). Rahvusvahelise Kriminaalkohtu hinnangul on tegemist Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahelise rahvusvahelise relvakonfliktiga, mis algas hiljemalt 26. veebruaril 2014. aastal.

Jõhvi Muuseumi Selts

Lisainfo:
Vira Konyk
Eesti Ukrainlaste Kongressi esimees
e-post: vira.konyk@gmail.com

Astrid Niinepuu
Jõhvi Kindluskiriku muuseum
Tel: 5187590


  • 0

Maikuus kaks põnevat näitust Jõhvi Mihkli kirikus

Category : Uncategorized

Eestis on merekultuuriaasta ning selle raames pakub Jõhvi Muuseumi Selts Jõhvi Mihkli kiriku hoones kahte põnevat näitust: Samuel Golombi näitust teemal „Meri ja filateelia“ ning Gerri Orgma autorinukkude näitust.

Samuel Golumbi näituse eesmärk on näidata filateelia kui harrastuse mitmekülgsust. Näitusel eksponeeritakse erinevad postiväljaandeid  alates postmargist kuni esimese päeva ümbrikuteni, samuti merega, laevadega ja merelinnadega seotud postkaarte ja markeeritud ümbrikuid. Näitus jutustab maade avastamisest, kuulsatest kaptenitest ja admiralidest, tuletornidest, Läänemere turismist ja parvlaevadest, mis töötavad Tallinn-Helsingi või Tallinn-Stockholm liinidel. Eestis on kokku 42 tuletorni, millest tänaseks on 21 juba jäädvustatud postmarkidel.

Jõhvi Keskraamatukogus töötav Gerri Orgma tegutseb Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Autorinuku stuudios.  Näitusel on eksponeeritud 15 nukku. Nende tegemist alustas autor 4 aastat tagasi. Praktiliseks ja väärtuslikuks oskuseks  nukkude loomisel on autori kogemus Jõhvi Kunstikoolist ja hilisemast õmblemiskursusest, lisaks rohke huvi nn “praktilise käsitöö”, milleks on kudumine, heegeldamine, õmblemine ja tikkimine, vastu. Ideid nukkude loomiseks ammutab Gerri Orgma kirjandusest.

 

Nukunäitus jääb avatuks mai- ja filateelianäitus juunikuu lõpuni.

Jõhvi Muuseumi Selts

Lisainfo:
Astrid Niinepuu
Jõhvi Kindluskiriku muuseum
Tel: 5187590


Arhiiv