V Aleksander Tõnissoni mälestuskonverents „Kaitsetahe“ 22. aprillil 2022

Konverentsi ettekanded käsitlevad Kaitseliidu tegevust Vabadussõja ja II maailmasõja vahelisel perioodil ning Eesti taasiseseisvumise järgselt ning tänapäeval Ida-Virumaal.  

Registreerumine konverentsile on avatud kuni 18. aprillini siin: https://forms.gle/VsDW2yMWjCcTJ9uL9

Konverentsi ülekanne toimub veebis 22. aprillil siin: https://www.youtube.com/channel/UCdii4fHJjqiAj4Zw3UtDrbA/featured

Koht: Jõhvi Kontserdimaja kammersaal (Pargi 40 4 41537 Jõhvi Ida-Viru maakond).

Aeg: Reedel, 22. aprillil 2022, kell 10.00-16.30

Konverentsi modereerib Kalev Naur, Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige.

Konverentsi päevakava:

9.30 – 10.00 – Saabumine ja hommikukohv

10.00 – Konverentsi avamine 

–        Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik  

–        Maris Toomel, Jõhvi vallavanem 

10.15 – 12.00 – I sessioon: Kaitsetahte järjepidevus

Kaitseliidu loomisest Jõhvis kuni vabadussammaste taastamiseni Ida-Virumaal Eesti taasiseseisvumise järgselt

10.20 – Kaitseliidu loomine Jõhvi alevis 1918. aasta sügisel. Jõhvi Kaitseliidu tegevus Vabadussõja ajal ja nende mälestuse jäädvustamine. Vallo Reimaa, ajaloolane, Jõhvi vallavolikogu esimees  

10.50 –  4. jalaväepolgu kaitselahingud Sinimägedest Jõhvini Vabadussõja algul ning 4. jalaväepolgu seos tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga. Aimar Kuldvere, Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel.

11.20 – Järve lahing, selle mälestuse jäädvustamine ning seos tänase Jõhvis asuva Kalevi pataljoniga. Kalev Naur, Kaitseliidu Alutaguse maleva juhatuse liige ning kaitseliidu vanematekogu liige. 

11.40 – 12.00 –  Jõhvi vabadussamba rajamine ning selle kaks taastamist. Ott-Marti Vainura, Jõhvi Gümnaasiumi õpilane  

13.00 – 15.00 –  II sessioon: Kaitsetahe ja selle väljakutsed tänapäeval  

12.00 – 13.00 Lõuna kontserdimajas

13.00 – Viru pataljon ja Kalevi pataljon Jõhvis. Aimar KuldvereAlutaguse Maleva kompanii veebel

13.30 –  Eesti ja Soome vahelised sõprussuhted läbi ajaloo. Ravo Sarmet, Soome kaitseväe major reservis

13.55 – Päästeameti roll elanikkonna kaitses ja koostöökogemused UkrainagaMati Raidma, Riigikogu liige, endine Päästeameti peadirektor ja Keskkonnaminister 

14.20 – Kaitseliidu roll Eesti riigi kaitsel. Kolonel Janno Märk, Kaitseliidu planeerimisosakonna ülem

15.00 – 16.15 – Debatt: Kuidas aidata kaasa kaitsetahte edendamisele Ida-Virumaal?

Debatti modereerib Hendrik Agur,  Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor.

Osalejad: Janno Märk, Jaanus Ainsalu, Mati Raidma ja Jõhvi Gümnaasiumi õpilased

Juubelikonverentsi lõpetamine orienteeruvalt kell 16.30.


Arhiiv