Monthly Archives: märts 2020

  • 0

Jõhvi Mihkli kirikus on kalendrite näitus

Category : Uncategorized

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

12.märts 2020

Jõhvi Mihkli kirikus on avatud näitus „”Kalendrid mõõdavad aega“ . Näitus on koostatud Kihelkonnamuuseumi fondidest. Vanim kalender näitusel on 1863.aastast.

Sõna „calendarium“ tähendas algselt võlaraamatut. Aegade jooksul on kasutatud mitmesuguseid ajaarvamise viise. Kõik need põhinevad Kuu või Päikese liikumisel. Vanim Euroopas teadaolev kalender oli egiptlaste kalender, mille aastas oli 365 päeva. Sama kalendri võtsid üle ka roomlased. Et tegelik aasta oli 6 tunni võrra pikem, tegi Rooma riigi keiser Julius Caesar aastal 46 e.m.a Aleksandria astronoomi Sosigenese ettepanekul kalendrisse paranduse: iga nelja aasta järel seati sisse liigaasta, milles oli 366 päeva. Parandatud kalendrit hakati keisri nime järgi kutsuma juuliuse kalendriks.

Aasta  algus 1. jaanuarile  II sajandil , mil Vanas-Roomas alates 153. aastast e.m.a. hakati määrama Rooma konsuleid ametisse alates 1. jaanuarist. Paavst Gregorius XIII valitsemisajal võeti ette uus kalendriparandus ja 1582. a hakkas kehtima nn. Gregoriuse kalender, mis määras itaalia matemaatiku L. Lilio arvutuste kohaselt liigaastateks need, mille kahest viimasest numbrist koosnev arv jagus neljaga, v.a. täissajalised aastad, mis ei jagunud 400-ga. Gregoriuse kalender võeti rooma-katoliku kiriku mõjualadel kasutusele samal ajal kui Roomas. Germaani aladel mindi uuele päevade loendamise süsteemile üle 1700.aastal, Suurbritannias ning Briti kolooniates 1752.aastal, Venemaal 1918. ning Türgis 1927. aastal

Tänapäeva astronoomide väitel kestab päikesekalendri aasta 365 päeva, 5 tundi, 48 minutit ja 46 sekundit. Tänaseni on kasutusel ka kuude nimed, millest osa tähistab kuu järjekorranumbrit vanas kalendris, osa isiku või jumala nime, kellele kuu oli pühendatud.

Selle aasta mais on kavas Jõhvis avada täiendav kalendrinäitus Tallinna Linnamuuseumi kogudest.

Näituse koostaja on Astrid Niinepuu. Näitus Jõhvi Mihkli kirikus jääb avatuks kuni 1.maini 2020.

Kontakt:

Astrid Niinepuu

Jõhvi Muuseumi Selts

Telefon:  5187590, e-post: astrid.niinepuu@mail.ee


Arhiiv