Monthly Archives: aprill 2022

  • 0

V Aleksander Tõnissoni ajalookonverents keskendus Jõhvi kujunemisele sõjaväelinnakuks ja  kaitsetahte kujunemisele

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

26. aprillil 2022

Jõhvi Kontserdimajas toimus 22. aprillil Jõhvi Muuseumi Seltsi V  kindral Aleksander Tõnissoni sünniaastapäevale pühendatud ajalookonverentsi „Kaitsetahe“. Konverentsi ettekanded käsitlesid Kaitseliidu tegevust Ida-Virumaal ja Narva rindel Vabadussõjas ja selle järgselt ning Kohtla-Järve ja Jõhvi vabadussammaste rajamise ja taastamise lugu.  

Konverentsi avasid Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ja Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Kaitseliidu loomisest Jõhvi alevis 1918. aastal ja tegevusest Vabadussõjas, samuti kaitseliitlaste mälestuse jäädvustamisest rääkis ajaloolane Vallo Reimaa. Oma ettekandes tõi Vallo Reimaa välja fakti, et samal kohal, kus praegu asub Jõhvi Kontserdimaja, oli kunagi Eesti Kaitseväe ohvitseride kasiino, kus koguneti samuti enne II Maailmasõda Vabadussõja sündmusi meenutama.

Ülevaate 4. jalaväepolgu kaitselahingutest ja seosest tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga andis Kaitseliidu Alutaguse Maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel Aimar Kuldvere. Ettekande Järve lahingust, selle mälestuse jäädvustamisest ning seosest tänase Jõhvis asuva Kalevi pataljoniga tegi Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse ja Kaitseliidu vanematekogu liige  Kalev Naur.  Jõhvi gümnaasiumi õpilasesindaja  Ott-Marti Vainula tutvustas Jõhvi vabadussamba rajamist ning selle taastamisi lähiajaloos.  

Päästeameti ja Kaitseliidu rollist riigi sise- ja riigikaitse kujundamisel rääkisid Riigikogu liige Mati Raidma ja kolonel Janno Märk. Soome ja Eesti sõprussuhteid Vabadussõja ja taasiseseisvumise järgselt tutvustas Soome kaitseväe major reservis Ravo Sarmet.  Sarmat rõhutas, et kaitsekoostöö kahe riigi vahel on hea. Peale II maailmasõda oli Eesti-Soome „akna“ avajaks president Urho Kaleva Kekkonen.  Mati Raidma tõi esile maailmavaate kujundamise olulisuse alates varasest lapsepõlvest. Kaasajal on kujunemas, eriti Venemaa-Ukraina sõja kontekstis, antitõe nähtus. „Elanikkonna kaitse aluseks on usaldus ja koostöö, ühine kultuuri- ja haridusmaastik. Inimesed hoiavad kokku, kui neil on, mida kaitsta – selleks on tõde ja kodu,“ rõhutas Mati Raidma.

Konverentsi lõpetas debatt kaitsetahtest ja selle kujunemisest, mida modereeris Alutaguse Maleva liige Jaak Saar. Debatis osalesid riigikogu liige Mati Raidma, Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja kolonel Janno Märk. Debatis osalesid ka Jõhvi Gümnaasiumi õpilased.

Jõhvi Muuseumi Selts korraldab Aleksander Tõnissonile pühendatud konverentse alates 2018. aastast koostöös Kaitseliidu Alutaguse Malevaga.  Konverentsi eelsel päeval toimus Alutaguse maleva staabi territooriumil Jõhvis (Jaama tn 37)  Soome Kymenlaakso reservväelaste ja Alutaguse Maleva sõprussuhete 15. aastapäevale pühendatud tseremoonia. Kymeenlaakso reservväelaste toimkonna juht Sami Aho ja Kaitseliidu Alutaguse maleva endine pealik, sõprussuhete algataja erumajor Arno Kodu ning Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi istutasid staabi territooriumile Soomest kingitusena kaasatoodud okaspuu.

Konverentsi videosalvestust saab vaadata siin:

https://www.youtube.com/channel/UCdii4fHJjqiAj4Zw3UtDrbA

Täiendav info:

Anne-Ly Reimaa

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige

Tel: 5223305


  • 0

V Aleksander Tõnissoni ajalookonverents keskendub kaitsetahtele

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

7. aprillil 2022

Jõhvi Muuseumi Selts korraldab koostöös Alutaguse Malevaga 22. aprillil Jõhvi Kontserdimajas  kindral Aleksander Tõnissoni sünniaastapäevale pühendatud ajalookonverentsi „Kaitsetahe“. Konverentsi ettekanded käsitlevad Kaitseliidu tegevust Vabadussõja ja II maailmasõja vahelisel perioodil ning Eesti taasiseseisvumise järgselt ning tänapäeval Ida-Virumaal.  

Konverentsi avavad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ja Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Kaitseliidu loomisest Jõhvi alevis 1918. aastal ja tegevusest Vabadussõjas, samuti kaitseliitlaste mälestuse jäädvustamisest räägib ajaloolane Vallo Reimaa. Ülevaate 4. jalaväepolgu kaitselahingutest ja seosest tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga annab Kaitseliidu Alutaguse Maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel Aimar Kuldvere. Ettekande Järve lahingust, selle mälestuse jäädvustamisest ning seosest tänase Jõhvis asuva Kalevi  pataljoniga teeb Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse ja Kaitseliidu vanematekogu liige  Kalev Naur.  Jõhvi gümnaasiumi õpilasesindaja  Ott Marti Vainula tutvustab Jõhvi Vabadussamba rajamist ning selle taastamisi lähiajaloos.  

Politsei, Päästeameti ja Kaitseliidu rollist riigi sisekaitse kujundamisel räägivad Riigikogu liige Mati Raidma ja kolonel Janno Märk, kriisidest Soomes ja Eesti ning Soome suhetest annab ülevaate Raivo Sarnet, Soome kaitseväe major reservis. Konverentsi lõpetab debatt kaitsetahtest, mida modereerib Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.

Aleksander Tõnisson (17. aprill 1875 – 30. juuni 1940) oli Eesti sõjaväelane, Vabadussõjas Eesti rahvusväeosade üks loojaid ja juhte, 1934-1939 Tartu linnapea ja 1939-1940 Tallinna ülemlinnapea. Tõnisson oli kaitseministrina (1932-1933) ja kaitseministri nõukogu alalise liikmena Eesti kaitsepoliitika kujundaja. Jõhviga seob kindralit Edise mõis, mille ta sai teenete eest Eesti Vabadussõjas. Jõhvi Keskväljakul asub kindralmajor Aleksander Tõnissoni mälestusmärk.  

Jõhvi Muuseumi Selts korraldab Aleksander Tõnissonile pühendatud konverentse alates 2018. aastast koostöös Kaitseliidu Alutaguse Malevaga.  Konverents 22.aprillil algab kell 10 ja on jälgitav ka veebis.  

Registreerumine konverentsile on avatud kuni 18. aprillini siin: https://forms.gle/VsDW2yMWjCcTJ9uL9

Konverentsi ülekanne veebis 22. aprillil siin: https://www.youtube.com/watch?v=H4ynHnOYGgc

Anne-Ly Reimaa

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige

Tel: 5223305

e-post: info@johvimuuseum.ee

V Aleksander Tõnissoni mälestuskonverents „Kaitsetahe“

Konverents on pühendatud kindralmajor Aleksander Tõnissoni 147. sünniaastapäevale (17.04.1875 – 30.06.1941). Konverentsi ettekanded tutvustavad Aleksander Tõnissoni tegevust ja Kaitseliidu tegevuse ajalugu Ida-Virumaal.

Koht: Jõhvi Kontserdimaja kammersaal (Pargi 40 4 41537 Jõhvi Ida-Viru maakond)

Aeg: Reedel, 22. aprillil 2022, kell 10.00-16.30

Konverentsi modereerib Kalev Naur, Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige.

Konverentsi päevakava:

9.30 – 10.00 – Saabumine ja hommikukohv

10.00 – Konverentsi avamine 

–        Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik  

–        Maris Toomel, Jõhvi vallavanem 

10.15 – 12.00 – I sessioon: Kaitsetahte järjepidevus

Kaitseliidu loomisest Jõhvis kuni vabadussammaste taastamiseni Ida-Virumaal Eesti taasiseseisvumise järgselt

10.20 – Kaitseliidu loomine Jõhvi alevis 1918. aasta sügisel. Jõhvi Kaitseliidu tegevus Vabadussõja ajal ja nende mälestuse jäädvustamine. Vallo Reimaa, ajaloolane, Jõhvi vallavolikogu esimees  

10.50 – 4. jalaväepolgu kaitselahingud Sinimägedest Jõhvini Vabadussõja algul ning 4. jalaväepolgu seos tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga. Aimar Kuldvere, Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel.

11.20 – Järve lahing, selle mälestuse jäädvustamine ning seos tänase Jõhvis asuva Kalevi pataljoniga. Kalev Naur, Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse liige ning kaitseliidu vanematekogu liige. 

11.40 – 12.00 – Jõhvi vabadussamba rajamine ning selle kaks taastamist. Ott-Marti Vainula, Jõhvi gümnaasiumi õpilasesindaja  

12.00-13.00 – Lõuna kontserdimajas

13.00 -15.00 –  II sessioon: Kaitsetahe ja selle väljakutsed tänapäeval  

13.00 – Viru pataljon ja Kalevi pataljon Jõhvis. Aimar KuldvereAlutaguse Maleva kompanii veebel

13.30 –  Eesti ja Soome vahelised sõprussuhted läbi ajalooRavo Sarmet, Soome kaitseväe major reservis

13.55 – Päästeameti roll elanikkonna kaitses ja koostöökogemused UkrainagaMati Raidma, Riigikogu liige, endine Päästeameti peadirektor ja Keskkonnaminister 

14.20 – Kaitseliidu roll Eesti riigi kaitsel. Kolonel Janno Märk, Kaitseliidu planeerimisosakonna ülem

15.00 – 16.15 – Debatt: Kuidas aidata kaasa kaitsetahte edendamisele Ida-Virumaal?

Debatti modereerib Hendrik Agur,  Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor.

Osalejad: Janno Märk, Jaanus Ainsalu, Mati Raidma

Juubelikonverentsi lõpetamine orienteeruvalt kell 16.30


Arhiiv