Monthly Archives: detsember 2018

  • 0

Jõhvi Muusemi Seltsi tegi möödunud aastast kokkuvõtteid

Category : Uncategorized

Jõhvi muuseumi seltsi pressiteade

28.12.2018

27.detsembril toimus Jõhvi Muuseumi Seltsi liikmete üldkoosolek Jõhvi seltsimajas, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast ja arutada uue aasta tegevusi.

Ühiselt leiti, et aasta põnevaid üritus oli Aleksander Tõnissoni sünnipäevale pühendatud konverents „Jõhvi – 90 aastat Eesti kaitsejõudude linnana. 1928-2018“. Samuti õnnestusid nii muuseumiöö tähistamine, orelimuusika pooltundide festival ja ka septembrikuine mihklilaat.

Uuel aastal plaanib selts korraldada erinevaid näitusi, osaleda muuseumiööl ja teha koostööd teiste Eesti mäluasutuste ja Riigikantselei EV100 meeskonnaga Aleksander Tõnissoni ajalookonverentsi korraldamisel. Traditsiooniliselt viiakse ellu ka juulikuine orelimuusika festival Jõhvi Mihkli kirikus ja sügisene mihklilaat.

Jõhvi Muuseumi Selts soovib kõigile oma liikmetele ja sõpradele ilusat aastavahetust ja edukat uut aastat!

Lisainfo:

Anne-Ly Reimaa

Jõhvi Muuseumi Seltsi esimees

Tel: 5223305

e-post: info@johvimuuseum.ee


  • 0

Jõhvi Mihkli kirikus on avatud näitus „Pühakojad laiast maailmast“.

Category : Uncategorized

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

13.12.2018

Jõhvi Mihkli Kirikus on avatud näitus „Pühakojad laiast maailmast“.  

Alates 5.detsembrist on Jõhvi Mihkli kirikus avatud näitus „Pühakojad laiast maailmast“, mille koostajaks on muuseumi kuraator Astrid Niinepuu. Näitusel oneksponeeritud pühakodasid tutvustavad raamatud Jõhvi Keskraamatukogust ja postkaardid Lembit Pukk´i erakogust.

Pühakoda on mõiste, mis hõlmab Eestis kehtiva tähenduse kohaselt universaalsenakõiki usutunnistuselt, arhitektuurilt ja traditsioonidelt erinevaidkultusfunktsiooniga ehitisi. Statistikaametipoolt läbiviidud 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel on Eestis 90 usuvoolu, millest kuueteistkümnel on enam kui 1000 järgijat, viieteistkümnel 100-999 järgijat, kolmekümne viiel 10-99 järgijat ning kahekümne neljal alla 10 järgija. Kõige enam on Eestis õigeusklikke ning luterlasi. Neile järgneb populaarsuselt katoliiklus. Populaarsed on ka baptistid ja Jehoova tunnistajad ning kasvanud on islamiusuliste hulk. Vanausulised on Eesti usuvooludesarvukuselt seitsmendal kohal.  

Eestis on 450 kuni 500 pühakoda. Neist on kultuurimälestistena kaitse all pooled. Pühakojad on Eesti kultuuri lahutamatuks osaks olnud sajandeid. Kirikud olnud Eestivaimse kultuuripärandi lahutamatuks osaks ning läbi aegade kujundanud ka linnade, asulate ja külade ehituskeskkonda. Ka Jõhvi Mihkli kirik on linna ja Jõhvi kihelkonna kultuurmaastiku üheks kõige olulisemaks hooneks.

Kihelkonnad on ka tänapäeval inimestele ühtekuuluvustunde ja kombestiku kandjad. Näitekskirikutorn, mis kaugele paistab, tähendab koju- või küllajõudmist, lahkunuid maetakse kodukihelkonna kalmistutele, koolides ja koorides õpitakse oma kihelkonna rahvalaule, kõneldakse oma keelemurret, räägitakse edasi omakodukandi rahvapärimusi või riietutakse pidupäevaks oma kodukihelkonna rahvariietesse.

Näitus jääb avatuks kuni 15. veebruarini ja uueneb eksponeerimisaja jooksul, sest tegu on postkaardi- ja raamatunäitusega.

Jõhvi Muuseumi Selts

Lisainfo:

Astrid Niinepuu

Jõhvi Kindluskiriku Muuseum

Tel: 5187590

Näitus “Pühakojad laiast maailmast”.

Arhiiv