Kindral Aleksander Tõnissoni ajalookonverents keskendus II maailmasõja sündmustele Jõhvis

  • 0

Kindral Aleksander Tõnissoni ajalookonverents keskendus II maailmasõja sündmustele Jõhvis

Category : Uncategorized

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

18.04.2024

Jõhvi Muuseumi Selts korraldas koostöös Kaitseliidu Alutaguse Malevaga 18. aprillil Jõhvi kontserdimajas VII kindral Aleksander Tõnissoni mälestuskonverentsi, mis käsitles II maailmasõja sündmusi Jõhvis ja Ida-Virumaal.

Konverentsil osalejaid tervitasid Jõhvi vallavanem Maris Toomel ja Riigikogu liige Meelis Kiili. Ettekannetega astusid üles ajaloolane Vallo Reimaa ja Vaivara Sinimägede muuseumi direktor Ivika Maidre, Soome-Eesti turismiedendaja ja ajaloo-uurija Pekka Linnainen, Alutaguse Maleva juhatuse liige Kalev Naur, Toila Valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi esimees Bruno Uustal, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Ruth Alaküla, samuti Tartu Treffneri Gümnaasiumi õpilane Artur Tšužas ja Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassi õpilased Marek Kübarsepp ja Riina Aksjonova.  

Konverentsi lõppes aruteluga teemal, kuidas rääkida II maailmasõjast Ida-Virumaa noortele. Arutelus osalesid ajalooõpetajad Vahur Kurvits Narva Eesti Gümnaasiumist,  Kalle Pärt Jõhvi Gümnaasiumist, Lüganuse kooli direktor Vallo Reimaa ja Riigikogu liige Meelis Kiil. Debatti modereeris Jaak Saar, Jõhvi Põhikooli arendusjuht.

Jõhvi linnas 3. augustil 1943. a. puhkenud tulekahju võib pidada üheks suuremaks tuleõnnetuseks Eestis XX sajandil. Lisaks jättis sõjategevus, mil rinne liikus 1944. a septembris Sinimägedest üle Jõhvi Tartu ja Tallinna suunas, kunagise Alutagusemaa linnakeskuse varemetesse. Linna praegune nägu pärineb suures osas sõjajärgsest perioodist, mil hävinud linna südamesse kerkisid uued stalinismi ja hilisema nõukogude perioodi aegsed hooned.

Konverents tõstis esile Jõhvi linna kui Sinimägede 1944. aasta lahingute tagalat ning logistikakeskust, linnas elanud inimeste saatusi ja II maailmasõjaga kaasnenud purustusi Jõhvis ja selle lähipiirkonnas Toilas, Vokas, Kiviõlis ja Kohtla-Nõmmel. Lisaks vaatles konverents Sinimägede lahingute ja Karjala maakitsuse Ihantala lahingute mõju Soome ja Eesti ajaloole 1944. aastal.

Jõhvi Kontserdimajas on avati konverentsi ajal Jõhvi Muuseumi Seltsi fotonäitus sõjapurustustest Jõhvi linnas ning nende kajastusi eesti ajakirjanduses 1943. ja 1944. aastal. Näituse fotod pärinevad Eesti Rahvusarhiivist, SA Virumaa Muuseumid ja SA Iisaku Kihelkonna Muuseum, erakogudest ja Herderi Instituudist Marburgis Saksamaal.

Kindralmajor Aleksander Tõnisson (17. aprill 1875 – 30. juuni 1940) oli Eesti sõjaväelane, 1934-1939 Tartu linnapea ja 1939-1940 Tallinna ülemlinnapea. Jõhviga seob kindralit Edise mõis, mille ta sai teenete eest Eesti Vabadussõjas. Idee kindral Tõnissoni konverentsi korraldamiseks 2018. a. tekkis seoses laiapinnalise EV100 tähistamisega riigis ja sooviga teha Jõhvi Muuseumi Seltsi poolne kingitus Eesti Vabariigile militaarajaloo konverentsi näol, et tõsta esile Jõhvi kui halduskeskuse ja sõjaväelinna tähtust Eesti ajaloo murrangulistel aastatel.  

Konverentsi toimumist toetasid Jõhvi Vallavalitsus, Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Jõhvi Muuseumi Selts. Konverentsil osales 120 inimest.

Lisainfo:

Anne-Ly Reimaa

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige

Tel: 5223305

e-post: info@johvimuuseum.ee


Arhiiv