Jõhvi Mihkli kirikus on avatud näitus “100 aastat gümnaasiumiharidust Jõhvis“

  • 0

Jõhvi Mihkli kirikus on avatud näitus “100 aastat gümnaasiumiharidust Jõhvis“

Category : Uncategorized

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

05.05.2019

Alates 3.maist on Jõhvi Mihkli kirikus avatud Jõhvi Muuseumi Seltsi näitus “100 aastat gümnaasiumiharidust Jõhvis”. Näitus kajastab gümnaasiumi ajalugu läbi aastakümnete, pearõhuga II maailmasõja eelsel perioodil.

Jõhvi haridusajalugu ulatub Põhjasõja-eelsesse aega – juba 1698. aasta kirikuvisitatsiooni protokollid viitavad külakooli olemasolule Jõhvis. Gümnaasiumiharidusele Jõhvis pandi 100 aastat tagasi maakonnanõukogu otsusega, mil kohaselt lubati alevis 1919. aasta sügisel avada kaks keskkooliklassi.  Jõhvi gümnaasiumi asutamispäevaks on 1.september 1919, mil saadi ametlik volitus kooli asutamiseks. Õppimine gümnaasiumis oli tasuline – 1000 marka aastas, alates 1921/22. õppeaastast 1500 marka aastas. Majanduslikult halvemal järjel olevad õpilased vabastati osaliselt või täielikult õppemaksust.

7. detsembril 1922. a võttis Riigikogu vastu uue keskkoolide seaduse. Seadus hakkas kehtima 1. augustil 1923 ja sellest kuupäevast sai kooli ametlikuks nimetuseks Viru maakonna Jõhvi Ühisgümnaasium. 1923. a sügisel valmis linnas uus kahekordne koolihoone, kus sai valida õppimiseks nii  humanitaar- kui põllumajandusharu. Alates 1930. aasta  sügisest töötas kool viieklassilise humanitaargümnaasiumina. Hiljem jätkas kool tööd eragümnaasiumina ja kandis nimetust Jõhvi Era-Ühishumanitaargümnaasium.

Näitusel eksponeeritud fotod ja dokumendid pärinevad Anneli Leini ja Astrid Niinepuu erakogust, fotode koopiad ja õpikud Jõhvi Põhikooli muuseumist, koolitarbed Iisaku Kihelkonnamuuseumist. Näituse tekstid seadis kokku ja vormistas Astrid Niinepuu.

Näitus jääb avatuks 9.juulini.

Kontakt:

Astrid Niinepuu

Jõhvi Muuseumi Selts
Telefon:  5187590, e-post: astrid.niinepuu@mail.ee


Arhiiv