V Aleksander Tõnissoni ajalookonverents keskendus Jõhvi kujunemisele sõjaväelinnakuks ja  kaitsetahte kujunemisele

  • 0

V Aleksander Tõnissoni ajalookonverents keskendus Jõhvi kujunemisele sõjaväelinnakuks ja  kaitsetahte kujunemisele

Jõhvi Muuseumi Seltsi pressiteade

26. aprillil 2022

Jõhvi Kontserdimajas toimus 22. aprillil Jõhvi Muuseumi Seltsi V  kindral Aleksander Tõnissoni sünniaastapäevale pühendatud ajalookonverentsi „Kaitsetahe“. Konverentsi ettekanded käsitlesid Kaitseliidu tegevust Ida-Virumaal ja Narva rindel Vabadussõjas ja selle järgselt ning Kohtla-Järve ja Jõhvi vabadussammaste rajamise ja taastamise lugu.  

Konverentsi avasid Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ja Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Kaitseliidu loomisest Jõhvi alevis 1918. aastal ja tegevusest Vabadussõjas, samuti kaitseliitlaste mälestuse jäädvustamisest rääkis ajaloolane Vallo Reimaa. Oma ettekandes tõi Vallo Reimaa välja fakti, et samal kohal, kus praegu asub Jõhvi Kontserdimaja, oli kunagi Eesti Kaitseväe ohvitseride kasiino, kus koguneti samuti enne II Maailmasõda Vabadussõja sündmusi meenutama.

Ülevaate 4. jalaväepolgu kaitselahingutest ja seosest tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga andis Kaitseliidu Alutaguse Maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel Aimar Kuldvere. Ettekande Järve lahingust, selle mälestuse jäädvustamisest ning seosest tänase Jõhvis asuva Kalevi pataljoniga tegi Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse ja Kaitseliidu vanematekogu liige  Kalev Naur.  Jõhvi gümnaasiumi õpilasesindaja  Ott-Marti Vainula tutvustas Jõhvi vabadussamba rajamist ning selle taastamisi lähiajaloos.  

Päästeameti ja Kaitseliidu rollist riigi sise- ja riigikaitse kujundamisel rääkisid Riigikogu liige Mati Raidma ja kolonel Janno Märk. Soome ja Eesti sõprussuhteid Vabadussõja ja taasiseseisvumise järgselt tutvustas Soome kaitseväe major reservis Ravo Sarmet.  Sarmat rõhutas, et kaitsekoostöö kahe riigi vahel on hea. Peale II maailmasõda oli Eesti-Soome „akna“ avajaks president Urho Kaleva Kekkonen.  Mati Raidma tõi esile maailmavaate kujundamise olulisuse alates varasest lapsepõlvest. Kaasajal on kujunemas, eriti Venemaa-Ukraina sõja kontekstis, antitõe nähtus. „Elanikkonna kaitse aluseks on usaldus ja koostöö, ühine kultuuri- ja haridusmaastik. Inimesed hoiavad kokku, kui neil on, mida kaitsta – selleks on tõde ja kodu,“ rõhutas Mati Raidma.

Konverentsi lõpetas debatt kaitsetahtest ja selle kujunemisest, mida modereeris Alutaguse Maleva liige Jaak Saar. Debatis osalesid riigikogu liige Mati Raidma, Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja kolonel Janno Märk. Debatis osalesid ka Jõhvi Gümnaasiumi õpilased.

Jõhvi Muuseumi Selts korraldab Aleksander Tõnissonile pühendatud konverentse alates 2018. aastast koostöös Kaitseliidu Alutaguse Malevaga.  Konverentsi eelsel päeval toimus Alutaguse maleva staabi territooriumil Jõhvis (Jaama tn 37)  Soome Kymenlaakso reservväelaste ja Alutaguse Maleva sõprussuhete 15. aastapäevale pühendatud tseremoonia. Kymeenlaakso reservväelaste toimkonna juht Sami Aho ja Kaitseliidu Alutaguse maleva endine pealik, sõprussuhete algataja erumajor Arno Kodu ning Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi istutasid staabi territooriumile Soomest kingitusena kaasatoodud okaspuu.

Konverentsi videosalvestust saab vaadata siin:

https://www.youtube.com/channel/UCdii4fHJjqiAj4Zw3UtDrbA

Täiendav info:

Anne-Ly Reimaa

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige

Tel: 5223305


Arhiiv