Arhiiv

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Arhiiv
Jõhvi kindluskiriku muuseumi tegevuste ülevaade perioodil 2002-2014
2002.aasta
Mihklipäeval, 29.septembril 20012 Jõhvi Kindluskiriku Muuseumi avamine.
Avamisele eelnes 28.septembril muuseumi sisseõnnistamine ja 29.septembril ajalookonverents “Jõhvi kindluskirik – kirik või kindlus?”. Avamisele eelnesid 1999. ja 2001.aastal V. Kadakase juhtimisel toimunud arheoloogilised uuringud võlvidepealsel ja kiriku tornis. Uuringute eesmärgiks oli välja puhastada kiriku krüpti- ja lääneosa müüripealne, uuringuid georadariga, et selgitada välja, mida peidab endas ümbritsev maapõu. Uuringud viitasid võimalikele tundmatutele müüridele, mis lubab oletada, et kiriku umber on olnud teisigi ehitisi. Puhastatud müüripealselt avastati seni tundmatute ruumide alusmüürid ning kirikut ümbritsenud kaitserõdu jäljed. Leiti kaks seni tundmatut müürikäiku, mis viivad altariruumi ja pikihoonesse.
Muuseumi sisekujunduse autoriteks on sisearhitektid Terje Kivist ja Marje Karu.
2003.aasta
4.märtsil toimus muuseumi krüptis Tiit Petersoni kitarrimuusika õhtu Valgre muusikast
28.-30. augustil lavastas Urmas Allik 4 etendust„Ühe pärli eest“ Jõhvi legendide põhjal muuseumi krüptis
2.novembril hingedepäeva luuleõhtu kitarri saatel T. Mikivere ja H. Mätliku osalusel muuseumi ruumides
Novembris käivitus EAS-i projekt „Jõhvi kindluskiriku turismimajanduse atraktiivsuse tõstmine“
Esitleti Jõhvi Muuseumi Seltsi Toimetiste I väljaannet „Jõhvi kindluskirik – legendist tegelikkuseks“
Anti välja teabevoldikud kiriku ajaloost ja seltsi tegevusest eesti ja vene keeles.
2004.aasta
Esitleti Jõhvi Muusemi Seltsi Toimetiste II kogumikku “Jõhvi Mihkli kirik- teekond Euroopasse“
Ilmus kiriku ajalugu ja seltsi tegevust tutvustav inglisekeelne turismibuklett
31.oktoobril toimus perekond Peäske hingedepäeva kontsert
2005.aasta
Restaureeriti Kanuti ennistuskojas kolme baltisaksa suguvõsa – Grünewald/Kursell, Müller, Stahl – Jõhvi Mihkli kiriku müürikäikudest leitud aadlivappi
Koostöös kindral Tõnissoni ausamba algatustoimkonna ja Jõhvi Linnavalitsusega püstitati Jõhvi keskväljakule Aleksander Tõnissoni ausammas
28.mail toimus Jõhvi Mihkli kirikus Jõhvi laulupüha 140.aastapäeva tähistamine. Seltsi poolt anti välja laulupüha korraldaja F.F.Mayeri mäletustrükis
Jõhvi Mihkli kiriku pikihoonesse valmistati valgustatud neljaosaline puitvitriin
26.-27.augustil toimusid Jõhvi muinaspäevad. Muuseumis näitused „Kilbid ja mõõgad“ ja „Keskaja riided“
29.september toimus kirikus ajalookonverents ja Jõhvi Muuseumi Seltsi Toimetised III kogumiku esitlus. Carl Gustav von Stahli, Wolter Reinhold von Grünewaldi ning tema naise Margarethe Charlotte von Kurselli vappide ja vitriinide esitlus ja sisseõnnistamine. Vapid kinnitatud kiriku lõunapoolsele müürile. Vapid kanustasid Jõhvi Mihkli Kiriku vana altarit kuni 1905. aastani.
Jõhvi Muuseumi Selts avaldas Jõhvi kultuurikalendri 2006.
2006.aasta
Samuel Golumbi näitus Jõhvi Mihkli kirikus „Religioon filateelias“
25.ja 26. augustil Jõhvi muinaspäevad. Krüptis toimusid lasteteatri Lepatriinu eesti- ja venekeelsed tasuta etendused „Väike merineitsi“
Näitus „Kindral Tõnisson I Maailmasõjas“ Jõhvi Vallavalitsuses
Dokumentaalflmi valmistamine kindral Tõnissonist
Ed. Bornhöhe aasta tähistamiune ja avaüritus Bornhöhe nurga avamisega kohvikus „Privaat“
H.Viirese II Maailmasõja aegsete Eesti vastupanuliikumise originaaldokumentide leiu desinfitseerimine, restaureerimine ja ekspertiis
Jõhvi kultuurikalendri 2007 „Vana Jõhvi“ väljaandmine
10.detsemberil toimus Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoori kontsert Jõhvi Mihkli kirikus
2007.aasta
Täiendati muuseumi põhiekspositsiooni 1999. ja 2001.aastal kirikust ja kiriku ümbrusest leitud arheoloogiliste leidudega
Arheoloogilised kaevetööd kirikaias
7.augustil avati Jõhvi Kontserdimajas Ed. Bornhöhe135.sünnipäeva ja kirjaniku Jõhvi asumise 100.aastapäeva tähistav näitus, mis tutvustas kirjaniku Jõhvi perioodi ja avas kirjaniku mitmekülgse isiksuse erinevaid tahke andeka joonistaja, harrastusportlase, maletaja, rännumehe ja riigiteenistujana. Näitusel osales kirjanduteadlane Peeter Olesk. Näituse autor ja koostaja Vallo Reimaa
24.ja 25.augustil toimusid Jõhvi muinaspäevad.
23-25.augustini etendus Jõhvi Mihkli kirikus, kiriku hoovis ja kiriku kantseleis Jõhvi harrastusteatri etendus “Kentsakas kohtulugu”. Etenduse käsikiri toetus arhiivimaterjalidele ja tõeliselt asetleidnud kohtuloole, mil Eduard Bornhöhe pidas Jõhvis kohtunikuametit. Käsikirja autor ja lavastaja Lembit Prits.
24.augustil avati näitus „Pühakojad müntidel ja rahatähtedel“
27.septembril Mihklipäeva ajalookonverents
29.septembril Hugo Viirese näituse avamine Jõhvi Mihkli kirikus
Ilmus Jõhvi Muuseumi Seltsi Toimetiste IV kogumik „Teekond alu-rahva mõttemaaailma“
7.novemberil tähistati hingedepäeva koos Sillamäe Eesti Seltsiga.
18.novembril toimusid Kaitseliidu Ida-Virumaa maleva ja seltsi ühised talgud kindral Tõnissoni mõisahoone ümbruse korrastamiseks Edisel
2008.aasta
27.septembril toimus EELK Jõhvi Mihkli koguduse kantseleis Mihklipäeva ajalookonverents. Konverentsil esinesid Jõhvi vallavanem Tauno Võhmar, arheoloog Villu Kadakas, ajaloolane Vallo Reimaa, ehitusettevõtja Aivo Raud. Konverentsi ettekanded käsitlesid Jõhvi Mihkli kirikaias 1999-2007 toimunud arheoloogiliste uurimiste tulemusi, tsistertslaste ja Virumaa piiskopkonna ajalugu ning kiriku kui miljööväärtusliku piirkonna arendusplaane linnasüdames. Konverentsil tõdeti, et Jõhvi linnasüdame arendamisel tuleb leida häid lahendusi ka vallikraavi ja kunagise kirikut ümbritsenud ringmüüri eksponeerimiseks. Jõhvi unikaalne ehitusmälestis, Jõhvi Mihkli kirik, vajab paremat tutvustamist ja avamist kirikuarhitektuuri huvilistele. Konverentsi korraldamist toetas Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp.
toimus maist augustini I tasuta kontsertsari „Orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus“
29-30.augustil Jõhvi Muinaspäevade raames toimus Jõhvi koguduse kantseleis kahel päeval Jõhvi näiteringi etendus „Õppige oma vanemate rõõmuks ja meie armsa Eesti rahva kasuks“, autor ja lavastaja Lembit Prits. Etendusega tähistati 220 aasta möödumist hariduse andmise algusest Jõhvi vallas Kahulas.
15.veebruaril toimus seoses Eesti Vabariigi 90.aastapäevaga Jõhvi Mihkli kirikus Iisaku Muusemi ja Jõhvi Keskraamatukogu kogudest Eesti Vabadussõda ja Eesti Vabariigi algusaastaid tutvustava näituse „90 aastat Eesti Vabariiki“. Näituse avamisel andis ülevaate Vabadussõja käigust Virumaal ja Jõhvi ümbruses seltsi esimees Anne-Ly Reimaa, esitleti Jõhvi linna 70.juubeliaasta meenemünti. Üritusel esitas Jõhvi Mihkli kiriku näitetrupp Vabadussõja ainelise teatraliseeritud dialoogi ning esinesid Kersti Pärnametsa laululapsed.
2008.a.1.juuliks jõudis lõpule riikliku programmi “Pühakodade säilitamine ja areng” EELK Jõhvi Mihkli kiriku restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamist toetanud projekt maksumusega 150 000 krooni. Projekti käigus teostati 2007.a.ehitusarheoloogilised uuringud Jõhvi kirikus ja kirikaias, teostajaks FIE Villu Kadakas; koostati Jõhvi kiriku torni vahelagede restaureerimise põhiprojekt, teostajaks OÜ Rändmeister ja Jõhvi Mihkli kiriku torni sisearhitektuurne põhiprojekt, teostajaks Sisearhitektuuribüroo Link OÜ.
2008.a. juunis lõppes EAS poolt finantseeritud projekt “Jõhvi Mihkli kiriku kompleksi korrastamise ja arendamise ettevalmistamine”, mille maksumus oli 190 000 krooni. Projektiga loodi kirikukompleksi arengukontseptsioon, teostatavus-tasuvusanalüüs ja turundusplaan.
2008.aasta lõpus ilmus Eesti Muuseumiühingu koordineerimisel Eesti Muuseumite teatmik, kus kajastub ka kindluskiriku muuseumi andmestik (teksti, fotode jms esitamise tähtaeg oli 1. juuni 2008). Teatmik on illustreeritud;
Koostöö Ida-Virumaad kajastavas trükise “Eestimaa päike tõuseb Ida-Virumaalt” toimetusega, muuseumit tutvustava teksti autoriks Anne-Ly Reimaa.
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
aprill-mai näitus “Eesti Vabariik-90″, kus anti ülevaade pidustustest kuude läbilõikes
august – oktoober näitus “Täna 50, 40, 30, 20, 10 aastat tagasi”, koostaja Jõhvi Keskraamatukogu ja Reet Kaldur
november-jaanuar 2009 “Jõulud Eesti rahva keeles ja meeles” , mis andis ülevaate jõuludes ja nääridest Eestis
2009.aasta
17.veebruaril avati Jõhvi Kunstikoolis Eesti haridus- ja avaliku elu tegelase Peeter Põllu (1878 – 1930) elu tutvustav näitus koostöös Tallinna Pedagoogika Ülikooli Arhiivmuuseumiga. Peeter Põld on Eesti rahvuslik suurkuju. Jõhviga seob Peeter Põldu tema sünnipaik, Puru küla. Peeter Põllu isa oli kohalik koolmeister ning tulevase riigimehe sünnikohaks Jõhvi valla Puru küla koolimaja. Tulevase riigimehe kooliaastad möödusid Rakvere linnakoolis ja Narvas. 1898.aastal astus Peeter Põld Tartu Ülikooli usuteaduskonda, mille lõpetas teoloogiakandidaadi kraadiga. Peeter Põllu eluülesandeks sai eestikeelse koolielu arendamine ja ülesehitamine. Ta oli esimene eesti Vabariigi haridusminister ja rektorina ehitas üles eestikeelse Tartu ülikooli. Näituse koostaja oli Peeter Põllu pojatüar Rutt Hinrikus, Marga Lvova ja Mare Torm.
16.mail toimus muuseumiöö eriprogramm Jõhvi kindluskirikus „Öös on asju!“ . Toimus loeng Jõhvi kirikus aastatel 1999, 2001 ja 2007 läbiviidud arheoloogilistest kaevamistest, kiriku ehitusloost ning arheoloogilistest leidudest. Näitus tutvustas kirikus leitud arheoloogilisi leide, lisaks eksponeeriti väljapanekut Jõhvi Mihkli kiriku leerilaste 20.sajandi alguse ja esimese poole nimekaartidest. Esitati orelimuusika ja luulekava põimikut Lasnamäe muusikakooli õpetaja Erika Jefimova ja Jõhvi Mihkli kiriku näiteringi esituses, Jõhvi teater Tuuleveski etendust Oscar Wilde „Canterville`i lossi vaim“, võlvkeldrites esitati Jõhvi legende, pärimusi ja muistendeid. Kirikuaias toimus muuseumikülalistele piknik ja valgusinstallatsioon.
Maist septembrini toimus fotonäitus ”Vana Jõhvi” keskuses Tsentraal, toetajaks Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp
Juulis toimus II tasuta kontsertsari „Orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus“
Augustis toimusid Jõhvi VI Muinaspäevad
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
Augusis muinaspäevade raames avati kiriku pikihoones marginäitus „Virumaa linnad“ Samuel Golumbi erakogust. Krüptis näitus Jõhvi kunstikoolilt „ Ajast aega“, Narva muusemilt „Mõõgad, kilbid, raudrüü“ ja Tartust „Piinamisriistad“
Detsembris jõulunäitus kiriku pikihoones
2010.aasta
15.mail toimus Jõhvi kindluskiriku muuseumis üle-eestilise muuseumiöö raames eriprogramm „Öös on lugusid“. Üritusel esitleti Jõhvi Muuseumi Seltsi toimetiste V osa „Unustatud linnused, pühakojad ja piiskopid“. Väljaande peateemaks on keskaegse Alutaguse piirkonna ajalugu, mille keskmes Jõhvi kindluskirik. Esitlusel osalesid toimetaja Vallo Reimaa, Tiit Saare, Mariina Viia jt . Muuseumiöö raames toimus kirikukontsert „Ave Maria“, kus esinesid Svetlana Jefimova (sopran) ja Inna Badina (orel), vahetekste luges Lembit Prits. Kell 20.30 toimus muuseumi krüptis etendus „Öös on lugusid„ Jõhvi kindluskiriku ruumides, kus Lembit Prits luges ette katkendeid Jõhvi kiriku kroonikast. Muuseumiööl oli avatud Jõhvi Keskraamatukogu ja sealne Eesti panga muuseumi rändnäitus „Eesti raha margast euroni“.
29.mail tähistati Jõhvi laulupäeva 145.aastapäeva, mille puhuks koostas selts vastava näituse, mida eksponeeriti kirikus.
III tasuta muusikasari „Orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus“
2.oktoobril korraldas JMS Jõhvi kiriku juures mihklipäeva laada. Samal päeval toimus kogudusehoones seltsi 10.aastapäeva tänuvastuvõtt kõikidele toetajaliikmetele. Sama päeva õhtul toimus kirikus Liisi Koiksoni kontsert, saatjaiks Erki Pärnoja (kitarr),Martti Tärn (kontrabass).
Ilmus Jõhvi Muuseumi Seltsi Toimetiste III kogumiku kordustrükk
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
Jaanuar „Eesti rahva jõulud“
Veebruar „Georg Sooden“, „EV-92“
Mai „Jõhvi kirik ajapeeglis“
Mai „Suurim rahvavalgustaja Fr. F. Meyer“
Juuni-september „Vana altari detailid ja vanim usukirjandus“
2.oktoober „Laadad läbi aegade“
Detsember „Süütalastepäev piiblis ja tänases maailmas“
2011.aasta
14. mail toimus muueumiöö „Müürid peidavad aardeid“
IV tasuta muusikasari „Orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus“
1. oktoobril II Jõhvi Mihklilaat, kirikukontsert – einesid Triinu Taul ja Peeter Rebane
9.detsembril toimus Jõhvi Keskraamatukogu 2012.aasta kalendri esitlus
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
24. veebruaril avati näitus „EV-93, Eesti mälu“
Aprillis näitus „Jaapan“
Mais „Müürid peidavad aardeid“
Juuni-september „Vana altari detailid ja vanim usukirjandus“
September „Sügis eesti rahva- ja kirikukalendris“
Detsember „Jõulusõime lood meilt ja mujalt“
Tammiku rahvamajas fotonäitus „Vana Jõhvi“
14.mail toimus Jõhvi kindluskiriku muuseumis üle-eestilise muuseumiöö raames eriprogramm „Müürid peidavad aardeid“: Vallo Reimaa loeng Alutaguse aaretest, Svetlana Jefimova vokaalkontsert, Leonid Zacharenko kirarri- ja Inna Badina orelikontsert, ekskursioonid Jõhvi Mihkli kiriku müürikäikudesse, lastele aaretemäng, näitus kiriku pikihoones „Müürid peidavad aardeid“
13.juunil 2010.a toimus II rahvusvaheline laste orelifestival-konkurss toimus koostöös Jõhvi Muuseumi Seltsiga Jõhvi Mihkli kirikus
Juulis ja augustis VI tasuta muusikasari „Orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus“
1. oktoobril toimus II Jõhvi Mihklilaat ja tasuta raamatulaat Jõhvi Mihkli Kiriku juures ja Rakvere tänaval. Laadal kaubeldi mitmesuguste käsitööesemetega, loodustoodetega, põllumajandussaadustega, istikutega, toidukaupadega. Avatud oli käsitöötelk, kus oli võimalus valmistada ehteid, kaunistada klaasi või portselani, õppida uusi töövõtteid õletöödes ning proovida viltimist. Kirikus oli avatud näitus Mihklipäeva kommetest ja tavadest. Päeva teises pooles toimus kirikus orelimuusikakontsert ning esinesid Triinu Taul ja Peeter Rebane. Meelis Pällo koos Jõhvi Kultuuri-ja huvikeskuse arbaletiklubi õpilastega tutvustasid ja võimaldasid soovijatel proovida vibulaskmiste ja kirveviskamist.
9.detsembril Jõhvi Keskraamatukogu 2012.a.kalendri esitlus
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
Jaanuaris “Süütalastepäev piiblis ja tänases maailmas”
Veebruar “EV-93 Eesti mälu”
Aprill “Jaapan”
Mai “Müürid peidavad aardeid”
September “Sügis eesti rahva- ja kirikukalendris”
Detsember “Jõulusõime lood meilt ja mujalt”
Tammiku Rahvamajas fotonäitus “Vana Jõhvi”
2012.aasta
19.mail toimus m uuseumiöö „Öös on kino“, mis oli pühendatud Eesti filmi 100. aastapäevale. , Jõhvi kindluskiriku muuseum sidus muuseumiöö Eduard Bornhöhe 150. sünniaastapäevaga. Külalistel oli võimalus külastada Jõhvi Mihkli kiriku torni, kuulata orelimuusika pooltundi Inna Badinalt ja Tammiku segaansambli esinemist. Kirikuhoones toimus ka monoetendus „Õhtusöök kahele“ (autor Lembit Prits ja näitleja Heiki Pakk) kirjanik Eduard Bornhöhest, kes elas ja töötas Jõhvis kuus aastat (1907-1912) ülem-talurahvakohtu eesistujana. Lastele toimus aaretemäng ja viktoriin. Muuseumiruumides avati Jõhvi kunstikooli Öönäitus, Jõhvi Mihkli kirikus eksponeeriti Ed. Bornhöhe elu ja loomingut tutvustav näitus ja Eesti Filmi 100.aastapäevale pühendatud näitus. Muuseumiöö lõpetas Eduard Bornhöhe romaani põhjal “Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad“ linastatud Grigori Kromanovi filmi „Viimne reliikvia“ . Üritust toetas Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Jõhvi Vallavalitsus.
Juulis-augustis toimus V tasuta muusikasari „Orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus“
29.septembril toimus III Jõhvi Mihklilaat ja Jõhvi Keskraamatukogu raamatulaat ja kindlusiriku muuseumi 10.tegevusaastpäeva tähistamine. Kirikus toimus kontsert “ Mu süda, ärka….“, esinajateks Hanna-Liina Võsa, Lembit Saarsalu, Jaak Lutsoja ja Merle Kollom.
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
Veebruar „Eesti ajas ja pildis“
Mai „Eesti film -100“, „Eduard Bornhöhe 150“
Juuni-august „Vana altari detailid ja vanim usukirjandus“
September „Johannes Kangro eksliibrised“, „150 aastat järjepidevat koolihariduse andmist Jõhvis“
2.november „Hingedeaeg“
22.detsember „Eesti rahva talvised toimetused“
• Koostöös Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumiga ilmus kooli 90. aastapäevale pühendatud ajalooraamat, toetajaks Kohaliku Omaalgatuse Programm
2013.aasta
19.aprillil Iisaku Muuseumi raamatu „August Martini elu ja looming“ esitlus
3.-30.mail Jõhvi kontserdimaja linnagaleriis Jõhvi Muuseumi Seltsi näitus „75 aastat linnaõigust Jõhvis“
18.mail muuseumiöö „Öös on inimesi“. Külas Jõhvist pärist näitleja ja lavastaja Elmo Nüganen, lastele aaretejaht, käigus muuseumibuss, loeng Eesti vabadussõjast Kalev Naurilt. Muuseumi krüptis ja pikihoones Jõhvi Kunstikooli õpilaste tööde näitus Eesti inimestest. Kirikus linastus filmist „Nimed marmortahvlil“.
31.mail kontorirottide jooksu üks etapp läbis kindluskiriku muuseumi
VI tasuta orelimuusika pooltunnid Jõhvi Mihkli kirikus (08.02,18.05,11,07,18.07,25.07 ja 28.09)
28.septembril IV Jõhvi Mihklilaat, kirikus kontsert „Lugusid ja laule laiast maailmast“ Toomas Lunge ja Indrek Kalda esituses
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
20.jaanuaril „Eesti rahva talvised toimetused“ I
21.veebrauril „Eesti rahva talvised toimetused“ II
15.mail „Vabadussõda ja Viru rinne“, „Pärandkultuur ja Jõhvimaa“.
18.juulil „Vana altari detailid ja vanim usukirjandus“
28.septembril Iisaku muuseumi näitus kiriku pikihuunes „Talumatsist härrasmeheks“
01.oktoobril „Hingede ajaks hingedele“
16.detsembril „Aastavahetusele vastu“
18.veebruaril Jõhvi Gümnaasiumis fotonäitus „Vana Jõhvi“
2014.aasta
17.mail toimus kindluskiriku muuseumis muuseumiöö „Öös on tähti“. Programmis teater Tuuleveski etendus, loeng astronoomiast Rein Aidmalt, filmid Jõhvi legendidest, lastele aaretejaht. Muuseumi krüptis ja pikihoones Jõhvi Kunstikooli õpilaste tööde näitus tähtedest. Käigus oli muuseumibuss.
VII tasuta orelimuusika pooltunnid (01.02,17.05,03.07,10.07,17.07,17.09).
27.septembril toimus V Jõhvi Mihklilaat ja kirikukontsert Alen Vezikolt „Sinu poole teel“. Lastele esinesid klounid Piip ja Tuut
Näitused Jõhvi Mihkli kiriku pikihoones
jaanuaris „Aastavahetusele vastu“
20.veebruaril „Meie Eesti“
aprillis „ A ja O algus ja ots“
mais „Öös on täht“
20.juunil „Vana altari detailid ja vanim usukirjandus“
1.juulist – 1.september „Hugo Lepnurm-100“
12.juulil „Slaavi rahvad“
27.septembril „Püha Miikaeli ja Mihkli kirikud Eestis“
29.oktoobril Iisaku muuseumi näitus „Ristimärk“
21.detsembril I näitus sarjast „Maarjamaa-800“ – „Jõulud Maarjamaal“
Jõhvi Vene Gümnaasiumis näitus „75 aastat linnaõigust Jõhvis“ (Jõhvi Vene Gümnaasiumis)
Koostöös Edise Linnuse Sihtasutusega ilmus raamat „Jõhvi läbi aegede“ (toetaja Leader programm ja Kirderanniku Koostöökogu)
Copyright © 2015 Jõhvi Muuseumi Selts.
Theme by ThemeHall.

Tagasi


Arhiiv