IV Aleksander Tõnissoni ajalookonverents käsitles Kaitseliidu ajalugu ja tänapäeva väljakutseid.

  • 0

IV Aleksander Tõnissoni ajalookonverents käsitles Kaitseliidu ajalugu ja tänapäeva väljakutseid.

Jõhvi muuseumi seltsi pressiteade

5.11.2021

Jõhvi Muuseumi Seltsi eestvõttel toimus 5. novembril Toilas SPA Hotellis konverentsisaalis kindral Aleksander Tõnissoni ajalookonverents. Konverentsi ettekanded keskendusid Kaitseliidu ajaloole Ida-Virumaal. 

Ettekannetega esinesid Alutaguse maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel Aimar Kuldvere, Toila Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Toomas Matt, Soome Instituudi juhataja Eestis Hannele Valkeniemi, ajaloolane Vallo Reimaa ja Alutaguse maleva liige Kalev Naur. Konverentsi sai jälgida ka veebiülekandena.   

Konverentsi toimumist toetasid Jõhvi Vallavalitsus, Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Jõhvi Muuseumi Selts.

Lisainfo:

Anne-Ly Reimaa

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige

Tel: 5223305

e-post: info@johvimuuseum.ee


Arhiiv